digiToll kérdőjel
Dr. Lea-Katharina Steller:

Leitmeritz (ma Litoměřice) szudétanémet kisváros történetével foglalkozó főbb idegennyelvű művek bibliográfiája
14661-1055-783

B E V E Z E T Ő


A csehországi, erdős dombvidékkel koszorúzott 20 ezer lakosú hajdani szudétanémet Leitmeritz az Elba jobb partján, Aussigtól (ma Ústí nad Labem) nem messze fekszik. A Pallas Nagy Lexikona szerint maláta-, sör-, tégla- és bőrgyártással, komlótermeléssel, [valamint] folyami hajózással [foglalkozik], fűrész- és gőzmalmokkal és 7 kat. templommal [rendelkezik], amelyek közt a székesegyház a legjelentékenyebb. A kedves, tipikus monachiabeli kereskedő-, katona- és hivatalnokváros, katolikus püspöki székhely 1227-től bír töretlenül városi joggal. 1930-ban 18.498 lakosa volt, ebből 10.878 vallotta magát németnek; ma a turistákon kívül nem nagyon hallani német szót. Híres születtjei Antonio Octavio Broggio, Josef Alois Jüstel, Christoph Kardinal Schönborn OP, de ott élt és alkotott Ernst Albrecht von Harrach, Gustav Leutelt, Jakoubek z Vřesovic, Ferdinand Blumentritt, sőt az "első" huszita, Konrad von Waldhausen is.


B I B L I O G R Á F I A


ANKERT, Heinrich: Ein Rundgang durch Leitmeritz an der Elbe. Troisdorf, 1952. 23 p.

BEER-HEIDRICH, Lotte: Einwohnerbuch Leitmeritz und Pokratitz vor Mai 1945. Nürnberg, 1989. 489 p.

BEER-HEIDRICH, Lotte: Familien - Höfe - Dörfer in Nordböhmen vor 1945. Nürnberg, 1994. 312 p.

BEER-HEIDRICH, Lotte: Familiennamen im Kreis Leitmeritz an der Elbe vor 1945. (In: Beilage zu Leitmeritzer Heimatbote (45)1993/6) Fulda, 1993. 68 p.

BEER-HEIDRICH, Lotte: Vom Leben der Bauern im Kreis Leitmeritz vor 1945. Nürnberg, 1994. 78 p.

BEER-HEIDRICH, Lotte - LOH-FANGER, Isolde: Dokumente aus Böhmen zur deutschen Bevölkerung vor 1945. Nürnberg, 1996. 284 p.

Beiträge zur Architektur, bildenden Kunst, Literatur und Musik. (In: Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste 21. Hrsg.: EICHLER, Richard W.) München, 2000. 334 p.

BLAREK, Jan: Damals. Die deutsche Archäologie in der Nordwestböhmen vor dem Jahre 1945. (In: Die böhmischen Länder in der deutschen Geschichtsschreibung seit dem Jahre 1848, Teil 1. Acta Universitatis Purkynianae, Slavogermanica III/1996) Ústí nad Labem, 1996. pp.185-190

BLODIG, Vojtěch - CHLÁDKOVÁ, Ludmila - LANGHAMEROVÁ, Miroslava: Theresienstadt - Leitmeritz. Stätten des Leidens und des Heldenmutes. Praha, 2003. 71 p.

BLODIG, Vojtěch: Terezín, Litoměřice. Míasta utrpení a hrdinství. Praha, 2003. 71 p.

BLUMRICH, Josef - ZACKL, Josef: Sudetenland - Marianisches Land. Bd. 2: Die deutschen Marienwallfahrtsorte der Diözesen Leitmeritz und Königgrätz. Königstein/Ts., 1954. 94 p.

BRAZDA, Friedrich: Adreßbuch des politischen Bezirks Leitmeritz mit Theresienstadt, Lobositz und Auscha. 1912. Neu hrsg.: BÖHM, Karl. Teil 1.: Straßen- und Hausbesitzerverzeichnis. Teil 2.: Handel und Gewerbetreibende, Behörden, Ämter, Schulen, Vereine. Teil 3.: Alphabetisches Einwohnerverzeichnis. Teil 4.: Theresienstadt - Lobositz - Auscha. Nürnberg, 1987.

BURGEROVÁ , Marcela: Inventáře pozůstalostí města Litoměřic ze 17. století. (In: Města severozápadních Čech v raném novověku. Hrsg.: Hrubá, Michaela) Ustí nad Labem, 2000. pp.77-85

Dorfchronik - Trnowan und Podiwin, Kreis Leitmeritz an der Elbe. Hrsg. FÖRSTER, Adolf. Clausthal-Zellerfeld, 1994. 44 p.

FOH, Isolde: Bauerntum im Garten Böhmens. Stein, 1994. 48 p.

GOLDSCHMIDT, Arthur: Geschichte der evangelischen Gemeinde Theresienstadt 1942-1945. (In: Evangelische Reihe 7.) Tübingen, 1948. 36 p.

GÜNTHER, Oswald: Kirchen, Kapellen und Andachtsorte des Sudetenlandes. Bd. 4.: Diözese Leitmeritz (Nordböhmen). München, 1958. 113 p.

HEMMERLE, Rudolf: Heimat im Buch. Sudetendeutsche Heimatbücher, Ortsmonographien, Karten, Heimatzeitungen, Heimatzeitschriften, Jahrbücher und Kalender nach 1945. Eine Bibliographie. München, 1996. 334 p.

HLAWITSCHKA, Eduard: Dubkowitz im Böhmischen Mittelgebirge. Erinnertes - Ermitteltes - Erlebtes. Eine Dokumentation. Herrsching, 1996. 160 p.

HLAWITSCHKA, Eduard: Ein bislang unbekanntes Flugblatt vom Jahre 1626 aus Leitmeritz. (In: Beiträge zur Architektur, bildenden Kunst, Literatur und Musik) München, 2000. pp.49-184

JANICH, Franz: Liebeschitz. Hilden, 1984. 29 p.

JAROSOVA, Jitka: Mrázové z Mile±ovky v Litoměřicích v předbělohorské době. (In: Města severozápadních Čech v raném novověku. Hrsg.: HRUBÁ , Michaela) Ustí nad Labem, 2000. pp.223-237

KARPAC, Roman - KOUKAL Pavel: Album starých pohlednic - České středohoří. (Album alter Ansichtskarten vom Böhmischen Mittelgebirge) Liberec, 2004. 149 p.

KOČOVÁ, Kateřina - RADVANOVSKÝ, Zdeněk - SUCHÁ, Jitka: Mimořádný lidový soud v Libereci a Litoměřecích v letech 1945 - 1948. Ustí na Labem, 2001. 104 p.

Landkarte des Kreises Leitmeritz von 1932. (In: Leitmeritz und das Böhmische Mittelgebirge - Heimatbuch des Kreises Leitmeritz..) Fulda, 1994.

Leitmeritz und das Böhmische Mittelgebirge. Ein Heimatbuch über den Kreis Leitmeritz in Böhmen, umfassend die Gerichtsbezirke Leitmeritz, Lobositz, Auscha und Wegstädtl. Bearb.: BROSCHE, Wilfried. u.a. Fulda, (1. Aufl. 1970), (2. Aufl. 1994.) 681 p.

Leitmeritzer Bote. Kulmbach, 1950-

Das Leitmeritzer Heimatarchiv. (In: Dokumentationen zur Stadtgeschichte 5.) Fulda, 1981. 34 p.

Leitmeritzer Heimatbote. Mitteilungsblatt für Stadt und Kreis Leitmeritz. Heimatblatt der Vertriebenen des Heimatkreises Leitmeritz mit den Gerichtsbezirken Leitmeritz, Lobositz, Auscha und Wegstädtl. Fulda, 1954-

Leitmeritzer Heimatbrief. Fulda, 1949-1954.

The Litoměřice Gradual of 1517 - Lovosice, Státní okresní Litoměřice, IV C 1. (In: Monumenta Liturgica Bohemica 1. Ed. by GRAHAM, Barry F. H.) Brno, 1999. 307 p.

MIKUCEK, Eduard: Litoměřice a Sasko v 60. letech 19. století. (In: Čechy a Sasko v proměnách dějin. Sborník příspěvků konference, která se konata 10.-11.11.1993 v Ústí nad Labem. Hrsg. KAISEROVÁ, Kristina) Ústí nad Labem, 1993. pp.227-235

Pfarrdorf Schüttenitz. Beiträge zur Heimatkunde. Chroniken und Berichte. Bearb. WILLNER, Rudolf. Regensburg, ?1987. 28 p.

Die Radebeule. Beilage zu "Leitmeritzer Heimatbote". Fulda, 1982-

CTAJNEROVÁ, Michaela: Testamenty litoměřických mě±tanů z let 1527 - 1576 jako pramen k dějinám rodinných struktur. (In: Města severozápadních Čech v raném novověku. Hrsg.: HRUBÁ, Michaela) Ustí nad Labem, 2000. pp.87-106.

TEICH, Willibald: Die Mühlen von Schüttenitz. Ein Beitrag zur Geschichte des Dorfes Schüttenitz in Nordböhmen. Sinzig, 1995. 122 p.

TISCHLER, Felicitas - TISCHLER, Hans: Ortschronik der Gemeinde Kamaik. S. l., s. a., 60 p.

TOMAS, Jindřich: Poćet berních domů a komínů - moµnost k zji±tění velikosti města před Bílou horou. Litoměřice 1609. (In: Folia historica Bohemica 10. ) Praha, 1986. pp.317-331

WERNER, Franz: Bleiswedel im Sudetenland. Cuxhaven, 1967. 215 p.

* * *

Továbbá lásd még a témához:

GenealogieNetz: Sudetenland
(http://www.genealogienetz.de/reg/SUD/sudet.html)

GenealogieNetz: Leitmeritz
(http://www.genealogienetz.de/reg/SUD/orte/L.html#leitmeritz)

Érkezett: 2006.08.10
Lea-Katharina pont Steller kukac web pont de
Keresés a digiToll tartalomban
Keresés irodalmi témákban
Microsoft Azure