digiToll kérdőjel
Dr. Lea-Katharina Steller: „Sokszínvirág” - a nemzeti és etnikai kisebbségeink kultúrájának bemutatására rendezendő kulturális seregszemle
Az Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Alapítvány pályázatot hirdetett 2006. nyarán Sokszínvirág néven nemzeti és etnikai kisebbségeink kultúrájának bemutatására, kulturális értékeinek megismertetésére, nemzeti és etnikai kulturális fórumon, szakmai és művészeti találkozón 14865-1055-802 történő aktív csoportos és önálló kiállítóként történő részvétel biztosítására a Tokaji Manufaktúra Kiállítóterem és Alkotóházban a 2006. őszén rendezendő kulturális seregszemlére.

Az Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Alapítvány pályázatának célja az autentikus élő népművészet bemutatása, magyarországi kisebbségeink kulturális értékeinek, hagyományainak, jellemzőinek koncentrált bemutatása – azaz a közös kulturális etnikai egység értékmentése és integrálódása, az együttműködés népszerűsítése és fejlesztése.

Pályázók körét az Alapítvány a nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális és hagyományőrző egyesületei, egyéni alkotói, intézményei, hagyományőrző csoportjai, műhelyei, alkotó közösségei, alapítványok és közművelődési intézmények körében szabta meg.

A pályázat témakörei az alábbiak:

1.) A hazánkban élő kisebbségek kulturális értékeinek, népművészetének koncentrált bemutatása:
- történelmi áttekintés;
- népművészetük jellemző tárgyai, környezetük, lakásuk díszítő elemei;
- népszokások, viselet, hagyományok;
- díszítőművészet;
- népi és kézműves mesterségek, alkotások;
- a népi vallásosság témakörei;
- mesék, balladák, legendák, gyermekjátékok;
- konyhaművészet, hagyományőrző ételek receptjei;
- népi előadóművészet (zene, irodalom, tánc)

2.) „Művészetek ünnepe – az ünnepek művészete”: nemzeti és vallási ünnepekhez kötődő hagyományok bemutatása

3.) Előadók, hagyományőrző mesterségek bemutatói.

Természetesen a tudományos kutatókból és oktatókból álló, a szudétanémet kultúra bemutatására és megőrzésére alakult magyarországi kutatócsoport, a Szudétanémet Tudományos Gyűjtemény is benyújtotta pályázatát e rendezvényre.

Az elfogadott jelentkezési lap az alábbi volt:

I. Résztvevő szervezet/csoport/intézmény/személy:

- neve: Szudétanémet Tudományos Gyűjtemény - Sudetendeutsche Wissenschaftliche Sammlung
- képviselő személy neve: Dr. Lea-Katharina Steller
- megye: Pest (Szentendre)
- e-mail: szudetanemetek kukac enevjegy pont radio pont hu

II. A helyszínen bemutatni tervezett kiállításról szóló rövid leírás – ami a programfüzetbe is bekerül (max: 500 leütés):

Szudétanémeteknek tág értelemben az eredetileg a történelmi Csehország (Bohémia) és Morvaország (Morávia) peremkerületén élő, majd onnan a II. világháború után elűzött, kitelepített németajkú lakosságot és leszármazottjaikat értjük. A fogalom később (vitatottan) leszűkült a csak az első Csehszlovák Köztársaság idejének (1918-1938) csehországi német állampolgáraira. Kevesen tudják, hogy Magyarországra is mintegy 500 családot („1 transzportot”) száműztek, feltételezhetően egy téves vasúti intézkedés következtében. A népviseleti fotókkal, zenei CD-vel és magyarázatokkal illusztrált ismeretterjesztő előadásunkban nekik szeretnénk emléket állítani.

III. A helyszínen bemutatni tervezett produkció

- műfaja: ismeretterjesztő előadás
- rövid leírása (max: 500 leütés): Fotókkal, zenével és magyarázatokkal illusztrált ismeretterjesztő előadás
- időtartama: 25 perc

IV. A résztvevő

- mely etnikai/nemzetiségi csoporthoz tartozónak vallja magát? német
- annak rövid, tömör bemutatása (max: 500 leütés): A „szudétanémet” kifejezés a XX. század elején alakult ki, s az I. világháború, pontosabban az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása után gyűjtőfogalomként vált meghatározóvá az 1918-ban kikiáltott Csehszlovákia cseh területein élő kevert (bajor, frank, szász és sziléziai származású) német kisebbség megnevezésére.


Érkezett: 2006.08.30
Lea-Katharina pont Steller kukac web pont de
Keresés a digiToll tartalomban
Keresés irodalmi témákban
Microsoft Azure